Trets més rellevants de l’Associació

Principals objectius i activitats per assolir-los

L’Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics es una entitat, sense ànim de lucre, que te com a objectius principals els següents:

 • Promoure la relació de l’Associació amb els col·legis professionals, les entitats acadèmiques i els organismes de l’Administració, de la Justícia i les Forçes de Seguretat de l’Estat que li siguin afins per tal que a l’activitat se li reconegui un rang amb entitat pròpia que permeti tenir un reconeixement acadèmic i professional propi.
 • Vetllar per el bon exercici de la professió, establint els criteris de qualitat mínims a observar en els treballs professionals, i pel respecte dels drets de les persones destinatàries dels serveis professionals.
 • Emetre informes, dictàmens i visats, d’acord amb la legislació vigent, quan les circumstàncies ho recomanin.
 •  Fomentar la solidaritat de les persones afiliades mitjançant la promoció i creació de serveis comuns de naturalesa assistencial.
 • Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per a les persones afiliades.
 • Desenvolupar una metodologia pròpia, basada en la nostra experiència i tant en l’àmbit acadèmic com professional, que ens permeti ser capdavanters a Catalunya i a la resta del mon.
 • Promoure la activitat formativa entre els afiliats per assolir l’excel·lència en l’exercici professional i el reconeixement acadèmic que la professió mereix.
 • Mantenir el contacte necessari i el tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb l’objectiu de prestar-se col·laboració mútua i també intercanviar experiències en matèria professional o qualsevol altra que redundi en el benefici de l’associació i de les persones afiliades.

Per assolir les seves finalitats, l’Associació realitza diferents activitats com, per exemple, les següents:

 • Facilitar, en la mesura del possible, als afiliats tots els elements, de naturalesa física o intel·lectual i de caràcter formal i de fons, necessaris per exercir la professió.
 • Vetllar per la professionalitat i el correcte acompliment de les activitats, en el marc del respecte a l’ètica i al Codi Deontològic de l’Associació.
 • Expedició de títols i acreditacions, un cop superats els requisits exigits per l’Associació.
 • Dictàmens i visats.
 • Elaboració de documentació formativa, publicacions, entrevistes, reunions.
 • Impartició de seminaris i cursos, en format presencial i on-line.
 • Conferències, jornades, debats, ponències, en seu d’organismes i organitzacions públiques i privades.
  Elaboració de informació (notícies, llistes de partners, …), newsletter, …
 • Plataforma intranet, eines perícia, acords amb empreses (proveïdors).
 • Accions de difusió i representació de l’activitat de l’Associació i els seus afiliats: presentacions a organismes i altres entitats.
 • Col·laborar o establir convenis amb altres entitats que puguin produir sinergies o beneficis als associats.
 • Accions publicitàries: publicitat i marketing tant presencial com on-line.
 • Activitats de lleure, temps lliure, animació social, professionals, culturals i esportives.

I totes aquelles que s’estimin necessàries per la bona consecució de les finalitats de l’Associació.

L’Associació desenvolupa, de forma preferent, la seva activitat a Catalunya però està reconeguda a nivell de l’Estat espanyol i els seus membres titulats poden exercir en tot el territori. L’Associació també presenta llistes de pèrits en els deganats dels jutats de tot l’Estat.

Contacte

No estem en línia però envia'ns un missatge i contestarem lo abans possible. Gràcies!

Sending

©2019 ACPJT AC Pèrits Judicials Tecnològics

Avís Legal | Privacitat | Cookies

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Aneu a la barra d'eines