Trets més rellevants de l’Associació

Principals objectius i activitats per assolir-los

L’Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics es una entitat, sense ànim de lucre, que te com a objectius principals els següents:

 • Promoure la relació de l’Associació amb els col·legis professionals, les entitats acadèmiques i els organismes de l’Administració, de la Justícia i les Forçes de Seguretat de l’Estat que li siguin afins per tal que a l’activitat se li reconegui un rang amb entitat pròpia que permeti tenir un reconeixement acadèmic i professional propi.
 • Vetllar per el bon exercici de la professió, establint els criteris de qualitat mínims a observar en els treballs professionals, i pel respecte dels drets de les persones destinatàries dels serveis professionals.
 • Emetre informes, dictàmens i visats, d’acord amb la legislació vigent, quan les circumstàncies ho recomanin.
 •  Fomentar la solidaritat de les persones afiliades mitjançant la promoció i creació de serveis comuns de naturalesa assistencial.
 • Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per a les persones afiliades.
 • Desenvolupar una metodologia pròpia, basada en la nostra experiència i tant en l’àmbit acadèmic com professional, que ens permeti ser capdavanters a Catalunya i a la resta del mon.
 • Promoure la activitat formativa entre els afiliats per assolir l’excel·lència en l’exercici professional i el reconeixement acadèmic que la professió mereix.
 • Mantenir el contacte necessari i el tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb l’objectiu de prestar-se col·laboració mútua i també intercanviar experiències en matèria professional o qualsevol altra que redundi en el benefici de l’associació i de les persones afiliades.

Per assolir les seves finalitats, l’Associació realitza diferents activitats com, per exemple, les següents:

 • Facilitar, en la mesura del possible, als afiliats tots els elements, de naturalesa física o intel·lectual i de caràcter formal i de fons, necessaris per exercir la professió.
 • Vetllar per la professionalitat i el correcte acompliment de les activitats, en el marc del respecte a l’ètica i al Codi Deontològic de l’Associació.
 • Expedició de títols i acreditacions, un cop superats els requisits exigits per l’Associació.
 • Dictàmens i visats.
 • Elaboració de documentació formativa, publicacions, entrevistes, reunions.
 • Impartició de seminaris i cursos, en format presencial i on-line.
 • Conferències, jornades, debats, ponències, en seu d’organismes i organitzacions públiques i privades.
  Elaboració de informació (notícies, llistes de partners, …), newsletter, …
 • Plataforma intranet, eines perícia, acords amb empreses (proveïdors).
 • Accions de difusió i representació de l’activitat de l’Associació i els seus afiliats: presentacions a organismes i altres entitats.
 • Col·laborar o establir convenis amb altres entitats que puguin produir sinergies o beneficis als associats.
 • Accions publicitàries: publicitat i marketing tant presencial com on-line.
 • Activitats de lleure, temps lliure, animació social, professionals, culturals i esportives.

I totes aquelles que s’estimin necessàries per la bona consecució de les finalitats de l’Associació.

L’Associació desenvolupa, de forma preferent, la seva activitat a Catalunya però està reconeguda a nivell de l’Estat espanyol i els seus membres titulats poden exercir en tot el territori. L’Associació també presenta llistes de pèrits en els deganats dels jutats de tot l’Estat.

©2023 ACPJT AC Pèrits Judicials Tecnològics | Rambla Catalunya, 121 - 08008 Barcelona (Spain) | Avís Legal | Privacitat | Cookies

Contacte

No estem en línia però envia'ns un missatge i contestarem lo abans possible. Gràcies!

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Aneu a la barra d'eines