1367467194 058
 1367467194 058  

Per mitjà d’uns acords mercantils, una empresa tecnològica ofereix la comercialització de serveis en forma de franquícia. Al no aconseguir-se les expectatives de vendes, es produeix una demanda dels franquiciats cap als productes que formaven la franquícia i cap al seu funcionament.
L’informe pericial va demostrar que els productes complien la prestació dels serveis segons l’acordat i contractat, quedant l’empresa absolta de tot els càrrecs. 

0 Comments

Leave a reply

©2019 ACPJT AC Pèrits Judicials Tecnològics

Avís Legal | Privacitat | Cookies

Aneu a la barra d'eines