1367466667 058
 1367466667 058  

En la implantació d’un ERP Corporatiu amb Control de Qualitat, Magatzem i Producció es va realitzar el lliurament de nous desenvolupaments i adaptacions per particularitzar el sistema de producció. Aquests nous desenvolupaments incorporaven errors ocults que no van ser assumits pel proveïdor i que es van camuflar dins del manteniment. Aquest era un proveïdor exclusiu i existia alta dependència del mateix.
Gràcies a l’actuació pericial es van recuperar els costos indegudament imputats i es va renegociar un nou contracte de Manteniment ajustat a les necessitats i la realitat. 

Gràfic incumpliment terminis de lliurament

0 Comments

Leave a reply

©2019 ACPJT AC Pèrits Judicials Tecnològics

Avís Legal | Privacitat | Cookies

Aneu a la barra d'eines